Hvorfor heter klubben vår Jutul?

Vet du hvorfor vi heter Jutul?

Skuidalen var til langt opp på 80-tallet en "rød" del av Bærum, med industri og landbruk. På 30-tallet var Skuidalen preget av klassekamp og til dels fattigdom. På den siste dagen i juli 1930 bestemte omlag 30 skuidøler seg for å danne et idrettslag under navnet Sparta. Da papirene skulle signeres dagen etterpå ble navnet  gjorde om til AIL Viking, med idretter som ski, friidrett, sykkel, boksing, volleyball (som i 1930 ble kaldt nettball) og skøyter.

Det var aldri noen tvil om at Viking skulle bli en del av arbeideridrettsbevegelsen og ikke medlem av Norges Idrettsforbund - som da var den "fine fiffens" organisasjon. I 1940 gikk Arbeiderenes Idrettsforbund og Norges Idrettsforbund sammen, men grunnet krigen ble den praktiske sammenslutningen først gjennomført fra 1945. Partipolitikk har i liten grad preget Jutul, og arbeidere og direktører har alltid både trent og jobbet sammen på dugnad - noe som kanskje ikke var like opplagt i 1952 som i 2012.

Da det i 1945 var minst tre klubber i Norge som het Viking, og da særlig en viss fotballklubb fra Stavanger, valgte vi å endre navn til IL Jutul. I følge norrøn mytologi er en Jutul (eller Jotun) et snilt, men litt dumt, troll fra Jotunheimen. I Rendalen, midt i Østerdalen, finnes Jutulhogget. Sagnet vil ha det til at Europas største canyon ble til da Glomdalsjutulen ville hogge Glomma over i Rendalen. Han var nesten ferdig da Rendalsjutulen fikk se hva han holdt på med. Øksa han kastet fra Sølenfjell traff Glomdalsjutulen i skallen så han døde og fjellet sprakk opp.

 

Skrevet av Elling Enger

Aktiviteter

21.06.2021
Jutul Tine fotballskole uke 25 2021

08:00 - 16:00

Skuisletta

28.06.2021
Jutul SommerCamp 2021

11:00 - 15:00

Skuisletta

09.08.2021
Jutul Tine fotballskole uke 32 2021

08:00 - 16:00

Skuisletta