admin1 2017-05-22 14:13:37

Politiattest

Fra og med 1. januar 2009 ble det et krav at alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal kunne fremvise en gyldig politiattest før de kan starte som trener for mindreårige.

Det er mange i IL Jutul som omfattes av ordningen og under finner du en kortversjon av hva du skal gjøre for å få en slik attest.

Husk på intensjonen med ordningen, lag så gode og så trygge miljøer for barn som mulig.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Alle over 15 år må innhente attest.

Innhenting på 1-2-3:

1. Søknaden om politiattest søker du om elektronisk her. Husk at du må legge ved bekreftelse på formål av politiattest, denne får du av daglig leder.

2. Politiet sender attesten til din elektroniske postkasse, e-Boks eller Digipost. Den sendes ikke til idrettslaget.

3. Den søknaden gjelder for, skal sende kopi av attesten til daglig leder Aimee G Tverli. IL Jutul skal ikke lagre attesten, men kun se den og notere i arkivet. Attesten er gyldig i 3 år, før man må søke på nytt (nytt fra 2017)

4. Har du ikke mulighet til å søke elektronisk pga. alder eller mangel av minid – kan du søke på papir. Link til søknadspapir finner du her

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming før dette er i orden.

Har du ikke fått vist fram politiattesten din til daglig leder ennå?

Attesten sendes på mail til kontor@jutul.net. Har du spørsmål om ordningen? Ta kontakt med Aimee Tverli på mobil 40870538. 

Aktiviteter

21.06.2021
Jutul Tine fotballskole uke 25 2021

08:00 - 16:00

Skuisletta

28.06.2021
Jutul SommerCamp 2021

11:00 - 15:00

Skuisletta

09.08.2021
Jutul Tine fotballskole uke 32 2021

08:00 - 16:00

Skuisletta