Våre æresmedlemmer

ÆRESMEDLEMMER I JUTUL 

Navn Født Æresmedlem årstall
Hansen Tore 1942 1990
Kolstad Harald 1943 1994
Lerbakk Bjarne Håvard 1948 1997
Bolstad Knut 1946 2000
Lørdahl Tor Arild 1944 2000
Jacobsen Jørgen 1948 2002
Claussen Per Egil 1938 2005
Jacobsen Kjellaug 1950 2005
Dahl Hans Ove 1948 2018

 

 

Tidligere Æresmedlemmer i IL Jutul

Navn Født Æresmedlem årstall Anm.
Halvorsen Karl   1950
Kolstad Birger 1911 1990
Hansen Marie 1921 1981 † 2008
Enli Knut 1925 1980 † 2010
Solberg Arild 1941 2000 † 2017

Æresbemerkninger

Jutul´s Hederstegn

Vedtatt av IL Jutuls Hovedstyre 29. oktober 2007

Hederstegnet er en lavere utmerkelse enn Æresmedlem.

Utmerkelsen deles ut på årsmøtet.

Hederstegnet tildeles personer som har gjort en innsats utover det man normalt kan forvente av en tillitsvalgt, trener, leder, eller utøver .Det gjøres en totalvurdering av kandidatene.

  •  Det kan være mangeårig innsats i verv, enkelt jobber, arrangementer.
  •  Det kan være en stor spesiell idrettsprestasjon.

 Gruppene leverer forslag til kandidater til AU innen 31.12. Innstillingen skal være skriftlig og begrunnes.

 Innstillingen behandles av hovedstyret og representantskapet.

 

Følgende defineres som gruppe:

Aktive idrettsgrupper i Jutul

Hovedstyret

Representantskapet

 

For representantskapet

Anne-Turid Nordli

 

Hederstegn%202019.pdf Utdelte hederstegn

Aktiviteter

21.06.2021
Jutul Tine fotballskole uke 25 2021

08:00 - 16:00

Skuisletta

28.06.2021
Jutul SommerCamp 2021

11:00 - 15:00

Skuisletta

09.08.2021
Jutul Tine fotballskole uke 32 2021

08:00 - 16:00

Skuisletta