admin1 2019-03-25 11:22:17

Dugnader i treningsgruppene Hornigjengen og Jutulkara

Både Horningjengen og Jutulkara blir spurt om å stille opp og bistå ved klubbens arrangementer. Dette har de velvillig stilt opp på i årevis, og det verdsettes høyt av de andre gruppene.

Hornigjengen og Jutulkara stiller parkeringsvakter på Vestmarkssetra i totalt fire helger (to helger hver) i tidsrommet april til september.

Jutulkara bidrar mye til vedlikehold, oppgradering, samt vasking av idrettsdelen på Grendehuset. I tillegg rydder de stier plukker søppel i nærområdet.

Aktiviteter

01.09.2020
Fotballakademi

13:30 - 16:30

skuiletta