admin1 2019-03-25 10:58:13

Generell Dugnadsinfo:

I Jutul er vi avhengige av dugnads-innsats fra foreldre og foresatte for å kunne opprettholde lave treningsavgifter for våre aktive.  Disse dugnadene bidrar også til å bedre treningsmiljøet, tilbudet og anleggene for våre barn. Vårt motto er å skape trivsel og glede for barna, det krever ikke mye, men litt innsats.

De tre hovedgruppene (ski, fotball og hockey) har forskjellige arrangementer og reiser til kamper/cuper/renn. Derfor er det litt ulik innsats som kreves fra foreldrene i de forskjellige gruppene.

Her er noen definisjoner det kan være verdt å merke seg:

Arbeidsdugnader krever en fysisk arbeidsinnsats fra foreldrene og/eller de aktive. Eksempler kan være kioskvakter, dømming (i lavere årsklasser), parkeringsvakt på Vestmarksetra, loddsalg, hjelpe til ved arrangementer (baking, parkeringsvakt, rigging, rydding, løypevakter etc.), vedlikehold av baner og anlegg. Det kreves i stor grad at alle bidrar på arbeidsdugnader, og man kan som regel ikke kjøpe seg fri fra disse. Et unntak er kioskvakter i ishallen (hockey) hvor det skal være mulig å kjøpe seg fri. Arbeidsdugnader oppleves ofte som hyggelige og sosiale. I tillegg er de identitetsskapende for klubben.

Arbeidsdugnader krever en fysisk arbeidsinnsats fra foreldrene. Eksempler kan være kioskvakter, dømming (i lavere årsklasser), parkeringsvakt på Vestmarksetra, loddsalg, hjelpe til ved arrangementer (baking, parkeringsvakt, rigging, rydding, løypevakter, søppelplukking etc). Det kreves at alle bidrar på arbeidsdugnader, med unntak av kioskvakter i ishallen (hockey) hvor det er mulig å kjøpe seg fri.

Salgsdugnader er dugnader hvor du blir bedt om å selge noe for klubben. Man kjøper et produkt fra klubben (f.eks. toalettpapir) og kan enten bruke dette selv eller selge det. I Jutul skal det være mulig å kjøpe seg fri fra salgsdugnader. Denne frikjøpssummen kan man se på som en del av treningsavgiften. Husk at man sparer penger på å være med på salgsdugnadene, forutsatt at man videreselger produktene. Altså, du kommer bedre ut av det, økonomisk, hvis du videreselger produkter for klubben, enn hvis du kjøper deg fri fra en salgsdugnad. Men, dette er et valg som den enkelte står fritt til å ta. I tillegg er det mulig å få inn mer penger til klubben om man selger mer enn sin tildelte kvote.

Lagskasser. I fotballgruppa og Hockeygruppa har lagene hver sin lagskasse.Disse brukes hovedsakelig til å spare opp til reiser og cuper. Lagene står fritt til å arrangere loddsalg og andre dugnader for å fylle opp lagskassene.

 

Aktiviteter

21.06.2021
Jutul Tine fotballskole uke 25 2021

08:00 - 16:00

Skuisletta

28.06.2021
Jutul SommerCamp 2021

11:00 - 15:00

Skuisletta

09.08.2021
Jutul Tine fotballskole uke 32 2021

08:00 - 16:00

Skuisletta