Oversikt over tillitsvalgte

Arbeidsutvalget 2019

Verv Navn Mobil
Leder Erik Frogner 905 54 777
Kasserer Jostein Kristiansen
907 78 910
Nestleder Endre Nakstad 901 66 848
Styremedlem Lene Duesund 990 03 705 
Styremedlem Marthe Kristiansen  
     
Vara Randi Torgersen 472 47 633

Gruppeledere - medlemmer av Hovedstyret 

Verv Navn Mobil
Fotball Elisabeth Frogner 930 39 765
Hockey    Nils Christian Flaaten 951 43 921
Ski Marius Helgesen  
Hornigjengen Karin Nord 913 99 930 
Jutulkara  Tore Hansen 934 11 395 

Ansatte

Tittel Navn Mobil
Daglig leder Sofi Kulvik 472 92 767
Sportslig leder fotball           Kristian Holm Carlsen            924 22 140

Andre viktige kontaktpersoner

Verv Navn mobil
Anlegg Ivar Barstad 932 43 004
Idrettsdelen, renhold Tore Hansen 934 11 395
Representantskapet         Ivar Barstad 932 43 004

 

Medlemmer av valgkomitéen

Valgkomité Navn mobil
                                    Ketil Søyland  
  Linda Roswald 415 42 439 
  Øystein Blakseth  
Vara Irene Tverli 481 74 861

 

Medlemmer av kontrollkomitéen

Verv Navn mobil
Medlem                       Bjørn Fredriksen  
Medlem Bjørn Aulie  
Vara Jonas Claussen 905 53 092  

 

Aktiviteter

21.06.2021
Jutul Tine fotballskole uke 25 2021

08:00 - 16:00

Skuisletta

28.06.2021
Jutul SommerCamp 2021

11:00 - 15:00

Skuisletta

09.08.2021
Jutul Tine fotballskole uke 32 2021

08:00 - 16:00

Skuisletta