Styret 2019/20

Karin Nord, leder - 9139 9930 - karin.nord@pcibiotech.no

Solbjørg Sørensen, sekretær- 99520665- solbjoej@online.no

Hege Breen, web-ansvarlig - 98840031 - hegebreen@hotmail.com

Bjørg Stokkedal, kasserer- 95830415- bst@arba.no

 

2015-03-12
Hege Breen

Ragnhild Bryn Henriksen, styremedlem- 92665879- rbrynhenriksen@hotmail.com

Astrid Kjelby Nordhus, Styremedlem- 95862050- akjnord@gmail.com

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket