Årsmøte ski/friidrettsgruppen 15. februar

Velkommen til årsmøte i skigruppa på Jutulstua mandag 15.februar 2015 kl 1815 (parallelt med skitreningen).

2016-01-26
Bengt Lyng

Agenda:

1. Velkommen

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Årsberetning 2015

4. Regnskap 2015

5. Innkomne saker/forslag (send en mail til  bengtlyn@online.no hvis dere har saker dere ønske skal behandles på årsmøtet)

6. Fastsette årets treningsavgift

7. Budsjett og handlingsplan 2016

8. Valg

9. Info

10. Eventuelt

Saker/forslag om ønskes behandlet på årsmøte må være undertegnde i hende innen mandag 8. februar.

Velkommen til årsmøte!

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket