Om oss!

I steinalderen, for omtrent 50 år siden, hadde mange av de aktive, voksne, men særs ungdommelige medlemmer i klubben selv barn som var begynte å bli aktive. Oppfølging av ungene med lekser og trening medførte at det av praktiske hensyn ble slik at foreldrene trente hver for seg. Dette utviklet seg til å bli slik at gutta, som etter hvert ble Jutulkara, og jentene i Hornigjengen trente på forskjellige ukedager. Og slik er det fortsatt. Altså en overlevning fra steinalderen – men som har fungert bra. Fellesskapet har vært ivaretatt gjennom fellesarrangementer, både av sportslig og sosial karakter, har vært og er fortsatt særs viktig og hyggelig.

Dette er oss

Jutulkara består av drøyt 30 -50 medlemmer som møtes til felles trening, sportslige utfordringer og et og annet sosialt evenement i ny og ne. Alderssammensetningen er nok mest 50 +, interessent og kan være utfordrende, spesielt for de mest ungdommelige i hodet med godt voksen kropp.

Treningsmuligheter

Fellestrening tirsdag, torsdag og lørdag med start fra garderobene i Idrettsdelen på Skui grendehus.

Tirsdag kl 19.00:
1 time. Intervall trening.
To løpegrupper (aktiv og moderat), stavgruppe, gågruppe og alternativ trening i styrketreningsrommet

Torsdag kl 18.30:
1 time + ca 1 time sirkel-/styrketrening.

I alt vesentlig grad for de mer aktive som løper, men sporadisk også stavgang og å gå i nærmiljøet.
Sirkel-/styrketreninginga i styrketreningsrommet etter løpetreninga (nytt høsten 2012) er blitt meget populær.

Lørdag kl 14.00:
2 timer. 
Langtur.
Samme grupper som tirsdag. Sjeldent at styrketreningsrommet er i bruk med unntak for uttøyning
For mer informasjon om trening kontakt Asle Enger, (e-post), Tore Hansen (e-post) eller Sverre Ivar Telnes (e-post)

Sportslige og sosiale fellesaktiviteter

Klubbmesterskap i terrengløp, utendørs ”treningssamling” på Svartvann i Vestmarka, vi tar Idrettsmerket, høsttur i marka med bankett sammen med Hornigjengen og avfetningsrenn i romjula. 
Gjennom sesongen (året) inviteres bla.a til bacalaoaften og seinere juleavslutning i garderoben med tradisjonell julemeny. Seinhøstes er det rakefisk aften på Jutulstua og lutefisk på byen.
For mer informasjon om tidspunkt for konkrete arrangement, se aktivitetslisten.

Disse forsøker å holde orden på Jutulkara, trening og aktiviteter

Tore Hansen, leder. Kjell Nakstad, Sverre Ivar Telnes, Asle Enger, Frank Hansen og Arnfinn Reitan. Eller så er det slik at alle bidrar når det kreves. Dugnad og uformelle komiteer er gøy.

For mer informasjon: Tore Hansen

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket