Treneren har ansvaret for planlegging og gjennomføring av treningsarbeidet og det sportslige, og lagleder/ oppmann har den administrative delen. Dette skal ikke være samme person. Det hele skal følge de sportslige retningslinjer som til enhver tid måtte gjelde i sportslig utvalg. RødTråd  er retningslinjer for alle klubbens trenere.

Dersom du er mamma-/ pappatrener vær obs på at utfordringene øker proporsjonalt med alderen. Vær rettferdig og behandle alle likt. Alle skal med. Trenere skal benytte :sport og : økt i treningshverdagen.Det er lagleder har viktige administrative og organisatoriske utfordringer og ansvar for det praktiske rundt laget. Fordel gjerne oppgavene på flere hender. Trener skal ikke måtte være lagleder.

I tillegg bør alle lag ha 2-3 personer i en foreldregruppe som bistår lagleder/ oppmann med planlegging av feks. overnattingsturneringer, foreldreaktiviteter og andre sosiale tiltak. Alle lag skal ha lagkasse.

Liste over trenere finner du vedlagt

Nyheter

mars 2019 ligger vedlagt

01.04.2019
- admin1

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket