Referat lagledermøter

I Jutul Fotball er det foreldre/foresatte rundt laget som står for det aller meste. Det være seg som deltaker, trener, tillitsvalgt eller tilskuer. Denne frivillige innsatsen utgjør selve fundamentet norsk fotball bygger på og er avhengig av.  Stor deltakelse fra foresatte, foreldre, besteforeldre, støttespillere og nærmiljø vil i framtida være avgjørende for å kunne gi barn og ungdom opplevelser og et godt sportslig og sosialt tilbud i nærmiljøet. Den største og viktigste inntektskilden er medlemskontingenten og treningsavgiften, og vi ber alle betale med glede. 

Jutul Fotball ønsker kursing av foreldre til leder- og treneroppgaver, slik at man føle seg mer skikket til å gjøre en innsats.

Liste over lagledere finner du vedlagt

 

Nyheter

Se vedlagt referat og filer fra møtet på Jutulstua :)

26.04.2018
- admin1

Her kan dere laste ned dokumenter til lagleder fra NIF

03.05.2017
- admin1

Kurset ble holdt av Elin Kristiansen og Lene Duesund 24. april 2017

03.05.2017
- admin1

Referat fra Lagledermøte i september 2016 finner du vedlagt

24.10.2016
- admin1

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket