admin1 2017-09-18 18:37:09

Lisens og forsikring

 

Lisenspriser og dekning 2019/2020

- Forsikringsvilkår sesongen 2019-2020 

- Forsikringsvilkår sesongen 2018-2019

Betalingsfrist for spillerlisens sesongen 19/20 er 31.08.2019.
Frem til 01.09.2019 er det forsikringsvilkårene for sesongen 18/19 som er gjeldende

 

Spillerlisens for sesongen 18/19 varer til og med 31.08.2019

 

Divisjon/gruppe Grunnlisens i kr Utvidet lisens i kr
Dommere/støtteapparat 705 1165
G/J 2005/2006/2007 520 790
2002/2003/2004 og kvinner 2004 og eldre 785 1205
Menn 2001 og eldre i 2.-6. div og U21 1. div 1340 1845
Menn 2001 og eldre i Elite/1. div og U21 Elite 2110 2995
Veteran 1270 2020
Inline/Para hockey 425 630
Utøvere med special needs/nedsatt funksjonsevne 195 350
NIF Barneidrettsforsikring: Spillere født 2008 og yngre 0 0

 

* Støtteapparat; såfremt hele laget har betalt lisens er støtteapparat på inntil 6 personer forsikret med grunnlisens. 
Hvis laget har flere enn 6 personer i støtteapparatet må det betales enkeltvis lisens for disse eller hvis noen ønsker utvidet lisens må den betales i sin helhet for hver enkelt. Det kreves medlemskap i Folketrygden.

 

** Spillere født 2008 og yngre skal ikke betale lisens, men de som spiller seriespill og/eller føres på matchprotokoll, skal registreres med lisens kr. 0, se Kampreglementets § 5-4, pkt. 6 og § 5-5, pkt. 15. Se også Idrettsforbundets sider vedr. barneidrett.

 

Valg av grunnlisens eller utvidet lisens

Forskjellen på lisensene er behandlingstiden (se forsikringsvilkår øverst på siden). For grunnlisensen kan behandling tidligst starte etter 60 virkedager, mens det for utvidet lisens kan påbegynnes behandling etter 3 virkedager. Oppstart idrettsutredning skjer etter 3 dager på begge forsikringene, når utredningen er ferdigstilt og diagnose satt vil man for de med grunnlisens først gjøre et forsøk på å løse saken via offentlig helsevesen. For de med utvidet vil man i praksis ofte gå direkte til privat behandling, Idrettens Helsesenter (innehar spesialkompetanse på idrettsmedisin) vil i denne fasen gjøre en vurdering av hva som er best medisinsk i hvert enkelt tilfelle.

 

Bestemmelsene om behandlingstider gjelder ikke for akuttbehandling (punkt A) og tannskader (punkt G) i Forsikringsvilkårene. For akuttskader er det hensynet til liv og helse som gjør at behandlingstidene ikke gjelder. Når det gjelder tannskader er det som kjent slik at det offentlige dekker behandling for barn, mens voksne må ta dette privat. Dermed har det ingen betydning for skaderesultatet om man venter eller ikke.

 

Forsikringsvilkår inkl. kostnad ved utredning/behandling, se Forsikringsvilkårene.

 

Lisensbeløp

 

Spillere velger lisensbeløp/gruppe ut i fra aldersklassen de tilhører, se Kampreglementets § 2-9 Aldersbestemmelser.  

 

Det er lagt til rette for å betale lisensen online via minidrett.no.

 

Min Idrett       

Betaling via nettbank:

 

Dersom man betaler via nettbank er det viktig å bruke kontonummer og KID-nummer man fikk oppgitt i lisensfakturaen på mail (er også tilgjengelig på minidrett.no). KID-nummer er personlig og gjelder kun for 1 sesong. 

Oppgradering fra grunnlisens til utvidet lisens skjer ved å innbetale mellomlegget til samme KID-nr. Hvis man har betalt feil beløp (for lite) må man følge samme fremgangsmåte for å få gyldig lisens. 

Dersom man har betalt for mye vil ikke lisensen stå som gyldig i systemet. For å rette opp må man sende en henvedelse til hockey@hockey.no. Vi tilbakebetaler kun beløp over 100 kr. For å kunne tilbakebetale trenger vi: kontonummer pengene skal overføres til, eksakt beløp, samt navn og fødselsdato på spilleren. 

 


Fikk du ikke svar på det du lurte på? Se mer informasjon her: Ofte stilte spørsmål - FAQ før du kontaker oss. 

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket