admin1 2014-10-10 11:48:13

Om idrettsskolen

Kort om idrettsskolen:

Idrettsskolen ble opprettet i 1989 og har hatt aktivitet siden. Idrettsskolen har idag aktivitetstilbud for barn i alderen 3-9 år. Les mer om tilbudet på "grupper" og "deltagerinformasjon".

Ledelsen:

Fra 20. august 2018 er Beate N Fredriksen ansatt som leder for Idrettsskolen Jutul, og har ansvaret for drift og for aktiviteter. Hun har også med seg  flere dyktige ungdomstrenere som bidrar til å skape gode idrettsopplevelser for barna. Ungdomstrenerene har tatt aktivitetslederkurs hos AIK og var med å lede gruppene både i fjor og noen året før.

Ressursgruppe:

Dersom dere som foreldre ønsker å stille opp litt ekstra, har det tidligere være opprettet ressursgruppe for å forbedre tilbudet og bidra der det trengs. Dette vil være særlig knyttet til eksempelvis jule/sommeravslutning og eventuelt andre ekstraarrangementer. Ta kontakt med idrettskolen@jutul.net dersom dette er noe for deg.