Nyheter

admin1 2015-01-16 14:37:24

Aktivitetsplaner for kveldsgrupper

Vedlagt ligger oversiktplanene for vinteren og våren 2019.

Ukentlige oppdateringer og utfyllende informasjon får de påmeldte via Spond. 

Ta kontakt med beate@jutul.net ved spørsmål.

 

Aktivitetplan torsdag 3-4 år

Aktivitetplan torsdag 5-6- år

Aktivitetplan torsdag 5-7 år

Aktivitetplan tirsdag 7-9 år