Grupper og aktivitetsplaner

 

 

Fra høsten 2018 har vi følgende grupper:

5-6 år: tirsdag 17.00-18.00

7-9 år: tirsdager 18.00-19.00

4 år: torsdager 16.45 - 17.45

5-7 år: torsdager 17.45 - 18.45

 

Aktivitetsplaner og ukentlige oppdateringer legges ut på SPOND for hver enkelt gruppe.

 

Ta kontakt med idrettskolen@jutul.net ved spørsmål.

admin1 2015-01-16 14:37:24

Aktivitetsplaner for kveldsgrupper

Vedlagt ligger oversiktplanene for vinteren og våren 2019.

Ukentlige oppdateringer og utfyllende informasjon får de påmeldte via Spond. 

Ta kontakt med beate@jutul.net ved spørsmål.

 

Aktivitetplan torsdag 3-4 år

Aktivitetplan torsdag 5-6- år

Aktivitetplan torsdag 5-7 år

Aktivitetplan tirsdag 7-9 år