Referat foreldremøte 12.09.17

Vedlagt følger referat fra foreldremøte 12.09.17. Inneholder informasjon til alle deltakere/foresatte til barn ved Idrettsskolen 17/18.

 

2017-09-13
Sigrid

Se vedlegg: