Nyheter

Jutul fotball har avtale med Intersport på Rykkinn senter. Alle Jutulmedlemmer får 20% på varer i butikken i tillegg til klubbtøy. 

11.04.2019
- admin1

Når man arrangerer i idrettslagets regi kjøpes valgfri stor pizza fra PB til kr 159..

Ring på telefon 67 15 08 00.

24.10.2018
- admin1

20% til Jutulmedlemmer på smørehjelp

24.10.2018
- admin1

Jutul er nå med på FlüggerAndelen, som gir fordeler for både medlemmer og Idrettslaget :)

29.08.2017
- admin1