Barne idrettsansvarlig i Jutul

Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år er pliktige til å oppnevne en person som skal være ansvarlig for barneidretten.

2019-05-24
admin1

Idrettstinget vedtok i 2015 at alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person som skal være ansvarlig for at idrettens barneidrettsbestemmelser blir ivaretatt. Hovedstyret har besluttet at Lene Duesund skal inneha denne rollen i Jutul fra april 2019. 

Målet er at barna skal ha det sosialt, føle seg trygge, prøve nye ting og ikke være redde for å feile. Barneidrett defineres som all organisert idrett frem til og med det året barna fyller 12 år.

Lene kan kontaktes ved spørsmål eller innspill fra både foreldre, trenere, lagledere og andre. 

E-post: leneduesund@gmail.com

telefonnummer: 99003705

Aktiviteter

24.06.2019
Jutul Tine fotballskole 2019

08:00 - 16:00

Skuisletta

24.06.2019
Jutul SommerCamp 2019

11:00 - 15:00

Skuisletta

05.08.2019
Jardar Tine fotballskole uke 32

08:30 - 15:00

Bjørnegård

12.08.2019
Utespiller født 2011-2009 - sommercamp 2019

08:00 - 16:00

Bærum ishall

12.08.2019
Utespiller født 2008-2006 - sommercamp 2019

08:00 - 16:00

Bærum ishall