Vil du bli med og ta avgjørelser for fotballgruppen?

IL Jutul Fotball er i behov for flere ressurspersoner til gruppestyret og styringsgruppen i Jutultreffen. Vi vet at mange allerede er aktive i form av trenerverv, lagledere, dugnadsansvarlige m.m. 

2019-01-09
admin1

og det er vi takknemlige for - dere gjør alle en viktig og god jobb. For at fotballgruppen skal være like aktive og utviklende som tidligere og for at vi skal kunne beholde samme aktivitetsnivå som idag, er vi i behov for flere som kunne tenke seg å sitte i verv fremover:

 

Gruppestyret IL Jutul Fotball

Gruppestyret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, dugnadsansvarlig og gruppestyremedlemmer. Flere roller innad i gruppestyret skal ivaretas og opplæring vil bli gitt. Det mest gunstige er at det sitter 7-8 personer her, slik at arbeidsoppgaver blir fordelt på flere som både har tid og interesse. Man har mulighet til å bli kurset via Oslo fotballkrets, som dekkes av fotballgruppen. Gruppestyret har ansvaret for banedrift, treningstider (i samarbeid med sportslig leder), økonomi, FIKS (fotballens elektroniske system - i samarbeid med daglig leder), materiale i form av innkjøp og organisering av drakter, shorts, baller, utstyrsbager m.m., trykking av utstyr, møter med Oslo Fotballkrets, påmelding av lag i serie (i samarbeid med sportslig leder), søknader m.m.. Gruppestyrets le der deltar på møtene med Hovedstyret i IL Jutul - ca. 3-4 møter hvert år.

Gruppestyret har ca 7-9 gruppestyremøter hvert år, i tillegg til det årlige gruppeårsmøtet. Møtene blir som regel avholdt i underetasjen av idrettsdelen på Skui og møtene legges til kveldstid. Man samkjører så godt man kan, slik at alle får mulighet til å delta på møtene. Noe mailkorrespondanse og telefonisk kontakt må påberegnes i tillegg.

Ønsker du å være med å bestemme/ta avgjørelsene for IL Jutul Fotball og kan tenke deg å sitte i gruppestyret? Ta kontakt med gruppestyrets leder, Elin Kristiansen

(elin@jutul.net - mob 911 37 167) eller valgkomiteen v/Irene Tverli  (mob 481 74 861) for evt mer informasjon/spørsmål/ønske om å sitte i gruppestyret. Daglig leder Aimee Tverli (aimee@jutul.net) kan også kontaktes.

 

Styringsgruppen Jutultreffen

Som de fleste vet, er Jutultreffen en av fotballgruppens største inntekter og er det største arrangementet fotballgruppen arrangerer hvert år. I 2019 arrangeres Jutultreffen for 35 året på rad og hele fotballgruppen med store og små settes i sving. Dette er en veldig givende aktivitet for de som er med å arrangerer og gleden som oppstår blant hundrevis av barn siste helg i august og første helg i september, er ganske unikt å oppleve.

Styringsgruppen bør bestå av 5-7 personer, med turneringsleder, dugnadsansvarlige, økonomiansvarlig og ansvarlig for oppsett av kamper m.m.. Styringsgruppen har vært så heldige å ha faste medlemmer over lengre tid, som innehar både kompetanse og erfaring gjennom mange år, men vi ser at vi nå trenger flere nye krefter.

Styringsgruppen starter møtevirksomheten februar hvert år og gjennomfører 5-6 møter før Jutultreffen starter. Møtene avholdes som regel i underetasjen av idrettsdelen på Skui. Noe mailkorrespondanse og telefonisk kontakt må påberegnes i tillegg.

Kiwi er fast leverandør av varer til Jutultreffen, og de har også nå fått god erfaring gjennom flere år. Etter Jutultreffen har styringsgruppen fast evalueringsmøte, hvor man går gjennom ting som skal fortsettes som før og ting som bør endres/fornyes.

Ønsker du å være med å arrangere Jutultreffen? Ta kontakt med Elin Kristiansen, (elin@jutul.net - mob 911 37 167) for evt mer informasjon/spørsmål/ønske om å sitte i styringsgruppen Jutultreffen. Daglig leder Aimee Tverli (aimee@jutul.net) kan også kontaktes.

 

Vi håper og forventer at flere nå tar kontakt og ønsker å løfte fotballgruppen opp og frem i tiden som kommer. Innstilling til styresammensetning skjer ifm fotballgruppas årsmøte som er planlagt ?. IL Jutuls årsmøte 2019 (hvor bl a endelig valg av gruppestyrene skal foregå), er satt til onsdag 27. mars i Jutulstua.

Med vennlig hilsen IL Jutul fotball og hovedstyre

 

Aktiviteter

30.01.2021
Get Skøyte- og Hockeyskole

11:00 - 11:50

Bærum ishall

28.06.2021
Jutul Tine fotballskole uke 26 2021

08:00 - 16:00

Skuisletta

09.08.2021
Jutul Tine fotballskole uke 32 2021

08:00 - 16:00

Skuisletta