Viktig informasjon vedrørende årsmøtet i IL Jutul

Årsmøtet gjennomføres etter NIFs lov, orientering følger

2017-03-14
admin1

Årsmøtet er for medlemmer i idrettslaget

  • For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av IL Jutul i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, (jf. § 3 (1) i loven).
  • Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, (jf. § 16 i loven).
  • Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med IL Jutul, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på IL Jutuls årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.
  • Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

Alle deltakere på årsmøtet vil bli sjekket for gyldig medlemskap og vil få et tegn som gir rett til å avlegge stemme, det oppfordres til å ta med seg legitimasjon dersom man ikke er kjent. Vi forventer stor oppslutning, derfor vil kun medlemmer få tilgang til årsmøtet i første omgang. Er det ledig plass, kan det være mulig å slippe inn for å observere møtet.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med kontoret på kontor@jutul.net eller telefon 90 20 86 87 (hverdager mellom 9-16)

Aktiviteter

28.09.2020
Påmelding høstcamp uke 40, 2010-2012 MÅLVAKT

07:30 - 16:00

Bærum ishall

28.09.2020
Påmelding høstcamp uke 40, 2007-2009 MÅLVAKT

07:30 - 17:00

Bærum ishall

28.09.2020
Påmelding høstcamp uke 40, spillere 2010-2012

07:30 - 16:00

Bærum ishall

28.09.2020
Påmelding høstcamp uke 40 - spillere 2007-2009

07:30 - 17:00

Bærum ishall