IL Jutul har fått ny barneidrettsansvarlig.

Idrettstinget vedtok i 2015 at alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person som skal være ansvarlig for at idrettens barneidrettsbestemmelser blir ivaretatt.

2018-04-27
admin1

Hovedstyret har besluttet at Eva Stene skal inneha denne rollen fra april 2018.

Målet er at barna skal ha det sosialt, føle seg trygge, prøve nye ting og ikke være redde for å feile. Barneidrett defineres som all organisert idrett frem til og med det året barna fyller 12 år.

Funksjonen er ganske ny og Eva ønsker å bli invitert på trener og lagledermøter i alle gruppene for å informere om rollen. Videre vil møtene bli brukt til diskusjon om hvilken fokus vi vil ha i klubben og i de enkelte gruppene for å sikre at barna trives i klubben slik at de holder seg aktive lengst mulig.

Eva Stene kan kontaktes ved spørsmål eller innspill.

E-post: eva.stene@hoegh.com, telefonnummer 400 39 678

barneidrettsbestemmelsene_lr.pdf Les mer om barnerettighetsbestemmelsene

Aktiviteter

22.06.2020
Jutul Tine fotballskole 2020

08:00 - 16:00

Skuisletta