Æresbemerkninger

Jutul´s Hederstegn

Vedtatt av IL Jutuls Hovedstyre 29. oktober 2007

Hederstegnet er en lavere utmerkelse enn Æresmedlem.

Utmerkelsen deles ut på årsmøtet.

Hederstegnet tildeles personer som har gjort en innsats utover det man normalt kan forvente av en tillitsvalgt, trener, leder, eller utøver .Det gjøres en totalvurdering av kandidatene.

  •  Det kan være mangeårig innsats i verv, enkelt jobber, arrangementer.
  •  Det kan være en stor spesiell idrettsprestasjon.

 Gruppene leverer forslag til kandidater til AU innen 31.12. Innstillingen skal være skriftlig og begrunnes.

 Innstillingen behandles av hovedstyret og representantskapet.

 

Følgende defineres som gruppe:

Aktive idrettsgrupper i Jutul

Hovedstyret

Representantskapet

 

For representantskapet

Anne-Turid Nordli

 

Hederstegn%202017.pdf Liste over mottakere av hederstegn

Våre æresmedlemmer

Navn Verv Gruppe
Knut Bolstad    
Per E Claussen    
Tore Hansen    
Arild Solberg   Ishockey
Jørgen Jacobsen   Ski/Friidrett
Kjellaug Jacobsen         
  Ski/Friidrett
Tor A. Lørdahl                                        Ishockey
Bjarne Lerbakk Sekretær Jutul fra 1971-97   Hovedstyret