Oversikt over tillitsvalgte

Arbeidsutvalget 2018

Verv Navn mail mobil
Leder Erik Frogner erikfrogner1340@gmail.com 905 54 777
Nestleder Andreas Orheim andr-orh@online.no 917 04 434
Kasserer Einar Soleng einar@solengs.com 916 25 137
Styremedlem Endre Nakstad enakstad@hotmail.com 901 66 848
Styremedlem Eva Stene eva.stene@hoegh.com 400 39 678
Styremedlem Jostein Kristiansen joskri@statoil.com  
       
Vara Randi Torgersen  randifosse.torgersen@vestreviken.no 472 47 633

Gruppeledere - medlemmer av Hovedstyret

Verv Navn mobil
Fotball Elin Kristiansen 911 37 167
Hockey    
Ski Bengt Lyng 924 33 836

 

Ansatte

Verv Navn mobil
Daglig leder                          Aimee G Tverli  408 70 538
     
Leder idrettskolen Sigrid Nestgaard Rød   481 86 620
     
Sportslig leder fotball                      Kristian Holm Carlsen 924 22 140

Andre viktige kontaktpersoner

Verv Navn mobil
Anlegg Ivar Barstad 932 43 004
Representantskapet         Kjell Nakstad 995 70 462

 

Medlemmer av valgkomitéen

Valgkomité Navn mobil
                                    Lene Duesund 990 03 705 
  Linda Roswald 415 42 439 
  Irene Tverli 481 74 861 
Vara Jonas Claussen 905 53 092 

 

Medlemmer av kontrollkomitéen

Verv Navn mobil
Medlem                       Bjørn Fredriksen  
Medlem Bjørn Aulie  
Vara Jonas Claussen 905 53 092