Oversikt over tillitsvalgte

Arbeidsutvalget 2018

Verv Navn Mobil
Leder Erik Frogner 905 54 777
Nestleder Andreas Orheim 917 04 434
Kasserer Einar Soleng 916 25 137
Styremedlem Endre Nakstad 901 66 848
Styremedlem Eva Stene 400 39 678
Styremedlem Jostein Kristiansen  
     
Vara Randi Torgersen 472 47 633

Gruppeledere - medlemmer av Hovedstyret 

Verv Navn Mobil
Fotball Elin Kristiansen 911 37 167
Hockey    Einar Soleng 916 25 137
Ski Bengt Lyng 924 33 836

Ansatte

Tittel Navn Mobil
Daglig leder Aimee G Tverli 408 70 538
Leder idrettsskole Beate N Fredriksen 464 85 673
Sportslig leder fotball           Kristian Holm Carlsen            924 22 140

Andre viktige kontaktpersoner

Verv Navn mobil
Anlegg Ivar Barstad 932 43 004
Idrettsdelen, renhold Tore Hansen 934 11 395
Representantskapet         Kjell Nakstad 995 70 462

 

Medlemmer av valgkomitéen

Valgkomité Navn mobil
                                    Lene Duesund 990 03 705 
  Linda Roswald 415 42 439 
  Irene Tverli 481 74 861 
Vara Jonas Claussen 905 53 092 

 

Medlemmer av kontrollkomitéen

Verv Navn mobil
Medlem                       Bjørn Fredriksen  
Medlem Bjørn Aulie  
Vara Jonas Claussen 905 53 092