Viktig info om bruk av Skui kunstgress, både til trening og fritid.

Vi er inne i en spesiell tid, og fotballgruppen jobber for å finne en god løsning sånn at vi kan åpne opp sletta igjen. 

2020-04-15
admin1

Vi holder banen stengt inntil videre både for egentrening og for organisert trening. Sportslig leder og fotballgruppen kommer tilbake til dere neste uke med ny beskjed. 

 

 

Vi har fått retningslinjer fra kommunen som gjør at vi trenger dugnads hjelp til å påse at disse blir overholdt. De foreldre som ikke er i risikogruppen og vil gjøre en innsats, bes ta kontakt på fotball@jutul.net og melde seg så snart som mulig.

 

Følgende kriterier MÅ fylles for at et lag skal kunne få lov til å starte trening (har man ikke nok dugnadshjelp, får heller ikke laget starte aktivitet)

 

1.       Man må sette opp treningsgrupper på 5 spillere med en trener hver, trener skal være over 18 år. Denne treneren skal følge sin gruppe og ikke veksle mellom flere grupper.

2.       Alle spillere på årgangen skal ha et tilbud. Har man ikke nok trenere, må ekstra foreldretrenere stille og politiattest fremlegges før oppstart.

3.       Alle foreldre som ønsker at barnet deres skal delta på trening, må belage seg på å stille som dugnadsvakt, påse at regler overholdes og vaske utstyr før og etter trening med såpe og vann. Et rulleringsskjema er nok beste løsning.

4.       Utstyr til trening må medbringes. Det som er på Skui blir raskt en kilde til smitte dersom flere benytter seg av det samme.

5.       Alle trenere skal gjennomgå regler for å hindre smitte og kunne sørge for trygg aktivitet (disse kommer i neste uke)

 

Det vil legges ut skjema på trener og lagledersiden på facebook som alle lag må fylle ut før de får gå i gang med trening. Disse skal sendes til fotball@jutul.net for godkjenning.

Å bryte disse reglene, slik at klubben vår blir et sted folk blir smittet, kan få store konsekvenser for oss alle. Derfor er det viktig at man ikke bare setter i gang på eget initiativ.

Vi er klar over at dette kan føre til frustrasjon, men husk; alt dette er like nytt for oss alle og det er ikke lett å gjøre det riktige i en slik situasjon. Vis tålmodighet, så vil alt bli bra til slutt

 

Retningslinjer for organisert trening i Bærum

ü    Utendørs og innendørs trening i små grupper kan tillates med maksimalt 5 utøvere i hver gruppe.

ü    Aktiviteten må tilrettelegges og utøves slik at utøverne holder minimum 2 meters avstand til enhver tid. 

ü    Aktiviteten skal ledes av en voksen person over 18 år, utpekt av idrettslaget.

ü    Det må i tillegg være en dedikert voksen over 18 år når aktiviteten utøves for å påse at retningslinjene og nødvendig smittevern ivaretas (bl.a. avstand og antall involverte i aktiviteten).

ü    Det forutsettes grundig renhold av alle kontaktpunkter (f.eks. håndtak, målstolper, baller, blinker, hekker, mm) i forkant og etterkant av aktiviteten.

ü    Bruk av utstyr i kontakt med hender eller hodet er ikke tillatt mellom personer.

ü    Øvelser hvor utstyr/ball kommer i kontakt med hodet/ansiktet skal ikke finne sted.

ü    Det forutsettes at utøvere ikke benytter anleggets garderober.

ü    Om mål benyttes til utøvelse av aktiviteten, så SKAL disse låses umiddelbart etter at organisert trening er ferdig.

ü    Det forutsettes å ha faste grupper av utøvere som trener sammen over tid slik at man også på denne måten reduserer risiko. 

ü    Det er ikke er adgang til å organisere idrettsaktivitet som innebærer at personer fysisk møtes og hvor nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet.

ü    Arrangementer/kamper/konkurranser er ikke tillatt.

ü    Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets retningslinjer i forhold til karantenebestemmelser.

ü    Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget blir stengt for aktuelle gruppe.

ü    Hvis idrettslaget er i tvil om planlagte aktiviteter er i tråd med gjeldende regler (Forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbruddet) gjeldende fra 27/3-20, kan kommuneoverlegen kontaktes for råd.

 

 

 

Med sportslig hilsen Jutul fotball v/ styret!

 

 

Aktiviteter

03.08.2020
Jutul Tine fotballskole uke 32 2020

08:00 - 16:00

Skuisletta