Årsmøtet for IL Jutul holdes onsdag 18. mars 2015 kl 19.00. Alle medlemmer i idrettslaget ønskes velkomne. Saksliste og årsrapport for IL Jutul er nå publisert.

21.01.2015
- aimeejutulil

På årsmøtet i 2014 ble det bestemt nye satser for medlemskap i 2015

29.12.2014
- admin

Har du ennå ikke mottatt jutulen?

18.12.2014
- admin

Jutulstua er stengt i desember til ut januar for opp pussing.

18.12.2014
- admin

Den gode klubbhverdag for alle

18.12.2014
- admin

Er til salgs igjen og her følger litt info om dugnadsarbeidet for de som lurer eller er interessert.

19.11.2014
- admin

Den populære avstemningen Klubben i mitt hjerte er i gang igjen fra lørdag 8. november. Oppfordrer alle til å avse noen minutter og stemme på Jutul :) 

07.11.2014
- aimeejutulil